Privacyverklaring SSN

 

Privacyverklaring Stichting Strandexploitatie Noordkop

Voor bezoekers aan onze website willen we graag duidelijk maken welke gegevens we van u verzamelen en verwerken als u gebruik maakt van het contactformulier op onze website. In de volgende privacyverklaring kunt u nalezen waarvoor we uw gegevens gebruiken, hoe we de gegevens verwerken en wat u kunt doen om deze gegevens te laten verwijderen als u dat wenst.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Stichting Strandexploitatie Noordkop, (hierna SSN), kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de SSN , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief zelf aan de SSN verstrekt heeft.

DE SSN kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw geboortedatum
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom de SSN uw gegevens nodig heeft
De SSN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u ons contactformulier ingevuld heeft, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Als u zich als relatie van de SSN ingeschreven heeft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mail gegevens om u de nieuwsbrief toe te sturen.

Hoe lang de SSN uw gegevens bewaard
De SSN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om uw vraag af te handelen. Uw gegevens worden in dat geval niet langer dan een jaar bewaard.

Voor het toezenden van onze nieuwsbrief bewaren wij de gegevens van onze relaties langer. Deze staan in het bestand tot het moment dat u ons via de mail of als reactie op de nieuwsbrief, verzoekt om die te verwijderen of voor verzending uit te schrijven.

Gegevens delen met anderen
De SSN deelt uw gegevens standaard niet met anderen, tenzij het van belang is voor de afhandeling van uw vraag, of noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

In kaart brengen websitebezoek
De SSN maakt geen gebruik van programma’s als Google Analytics om de bezoekers van onze website bij te houden. De SSN maakt ook geen gebruik van cookies om uw surfgedrag te onderzoeken. De SSN heeft geen toestemming aan derden gegeven om uw zoekgegevens te onderzoeken of te verwerken voor het gebruik van andere diensten. De SSN denkt daarmee uw privacy zo goed als mogelijk te kunnen waarborgen als u onze website bezoekt.

De SSN kan echter niet garanderen dat via het zoeken met search engines als Google of de servers van onze hosting provider STRATO daar wel naar gekeken wordt. Wij verwijzen u naar de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van respectievelijk Google en STRATO als u daar meer over wilt weten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris2@strandexploitatie.nl. De SSN zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De SSN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om die reden worden uw gegevens niet opgeslagen op de website maar op een aparte beveiligde omgeving.

Deze omgeving maakt gebruik van een betrouwbaar SSL/TLS Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de SSN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de SSN op via het e-mail adres secretaris2@strandexploitatie.nl of info@strandexploitatie.nl

www.strandexploitatie.nl en strandvandenhelder.nl zijn de domeinnamen van de website van de SSN.

De SSN is als volgt te bereiken:

Post en Vestigingsadres:       Bastiondreef 4      1784MR       Den Helder

Telefoon:                                   06 30410715 of 06-51994287

E-mailadres:                             info@strandexploitatie.nl of secretaris2@strandexploitatie.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel 37150553